Hopp til hovedinnhold

Garanti

Som følge av Hitachis gjennomprøvde kvalitet gir vi nå 36 måneders garanti fra kjøpsdato på material- eller produksjonsfeil

 

Hitachis primære fokus på fornøyde kunder forplikter
I Hitachis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser! Samtlige maskiner er konstruert for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø...år etter år. Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. All service eller reparasjon av Hitachiverktøy skal skje hos autoriserte serviceverksteder eller på vår egen maskinsupport på Kjeller.

Garantibestemmelser og reklamasjonsrett
Reklamasjonsretten omfatter material og/eller produksjonsfeil. Hitachi Power Tools Norway AS gir tre (3) års garanti på alt av elektrisk verktøy, også batterier og ladere, kjøpt etter 01.05.2012. Verktøy kjøpt før 01.05.2012, eller via internasjonale distribusjonskanaler har to (2) års garanti. Håndverktøy har livstidsgaranti. Eier plikter å dokumentere kjøpsdato, slik at reklamasjon har hjemmel i to (2) eller tre (3) år.

NYHET! Vi gir fra 01.01.2015 også tre (3) års garanti på luftdrevne verktøy fra Hitachi og Basso.

Reklamasjonsretten bortfaller ved:
• Indikasjon på manglende vedlikehold, misbruk eller ukyndig behandling
• Overbelastning som skyldes bruk av feil verktøy/for liten modell for arbeidet som utføres
• Bruk av uoriginale reservedeler
• Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Hitachi, hvor skaden oppsto som direkte følge av dette
• Forsøk på reparasjon, eller reparasjon utført av uautorisert servicepersonell
• Mangel på dokumentasjon av kjøpsdato

Hitachi besitter over 90 år med ekspertise innen forskning, utvikling og produksjon på elektromekaniske produkter. Vårt motto er fortsatt det samme:

"Å produsere verktøy som ikke bare er så godt som nødvendig, men så godt som mulig!"

Hitachi elektroverktøy har meget grundig kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Kun komponenter av høyeste kvalitet benyttes. Samtlige maskiner gjennomgår en sluttkontroll før de forlater fabrikken.